< Povratak na prethodnu stranicu

Provjera dostupnosti

Provjerite dostupnost i aktivirajte uslugu online. Molimo unesite Vaš broj telefona:Provjera dostupnosti usluga je isključivo informativnog karaktera. Hrvatski Telekom može jamčiti za potpunu dostupnost usluge tek nakon što provjeri sve tehničke karakteristike priključka nakon što podnesete zahtjev za uspostavu usluge.